Zvětšení a zmenšení velikosti tisku

Velikosti obrazů v souborech JPEG a TIFF lze nastavit tak, aby vyhovovaly velikosti papíru použitého pro tisk.
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro tisk souborů uložených na paměťovém médiu.
Tento režim lze použít pouze při tisku souborů JPEG nebo TIFF.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, kde je uložený soubor, který chcete vytisknout.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
4.
Vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Volby] → [Zvětšit/Zmenšit] → [Zavřít].
Chcete-li změnit zdroj papíru, viz "Výběr papíru."
52SJ-18U