Ukládání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Zadejte nastavení tisku → stiskněte [Oblíbená nastavení].
5.
Vyberte tlačítko k uložení → stiskněte [Uložit].
Chcete-li přejmenovat tlačítko, vyberte dané tlačítko → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte název.
6.
Stiskněte [Ano].
7.
Stiskněte [Zrušit].
52SJ-17J