Vnitřní okraj

Tento režim umožňuje zhotovovat výtisky s celým obrazem posunutým v zadané vzdálenosti doleva, doprava, nahoru nebo dolů za účelem vytvoření vnitřního okraje na výtiscích. Tento režim používejte při zhotovování výtisků určených k založení do kroužkových rychlovazačů.
Vybraný levý okraj
Vybraný pravý okraj
Vybraný horní okraj
Vybraný dolní okraj
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Vnitřní okraj].
Chcete-li změnit zdroj papíru, viz "Výběr papíru."
5.
Vyberte polohu pro vnitřní okraj.
6.
Stiskněte [Přední str.] nebo [Zadní str.] → stisknutím [-] nebo [+] nastavte šířku vnitřního okraje → stiskněte [OK].
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte šířku vnitřního okraje.
POZNÁMKA
Používáte-li režim Vnitřní okraj současně s režimem 2stranný tisk a tisknete soubor již opatřený okrajem, nastavte režim Vnitřní okraj pouze pro zadní stranu.
Používáte-li režim Vnitřní okraj současně s režimem 2stranný tisk a tisknete soubor, který okraj nemá, nastavte režim Vnitřní okraj pro přední i zadní stranu.
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, s pomocí [±] můžete přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou šířky vnitřního okraje.
Příklady:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
7.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-185