Posunutí obrazu originálu pomocí číselných tlačítek

Tento režim umožňuje posunout celý obraz do polohy zadané pomocí - (číselných tlačítek). Směr posunu můžete nastavit samostatně pro přední i zadní stranu.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Posun].
5.
Stiskněte [Nast] pro <Přední strana> nebo <Zadní strana>.
Vyberete-li [Stejně jako přední strana] pro <Zadní strana>, použije se nastavení zadané pro <Přední strana>. Vyberete-li [Opačně proti přední straně], pro zadní stranu se použijí opačné levé a pravé hodnoty zadané pro přední stranu.
6.
Pomocí (číselných tlačítek) zadejte polohu posunu.
Vyberte směr posunu.
Zadejte hodnotu pro posun.
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li změnit zadanou hodnotu, vyberte směr posunu → zadejte správnou hodnotu pomocí (číselných tlačítek).
Hodnoty pro zadní stranu lze automaticky nastavit výběrem [Stejně jako přední strana] nebo [Opačně proti přední straně].
Příklady: Je-li u přední strany nastaven posun 50 mm doleva a 100 mm nahoru.
Vyberete-li [Stejně jako přední strana]: 50 mm doleva a 100 mm nahoru
Vyberete-li [Opačně proti přední straně]: 50 mm doprava a 100 mm nahoru
Příklad: Posunutí obrazu originálu v úhlopříčném směru:
Stiskněte horní .
Zadejte 10 pomocí číselných tlačítek.
Stiskněte pravé .
Zadejte 15 pomocí číselných tlačítek.
7.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Použijete-li režim Posun, může se stát, že obraz originálu bude na výtisku částečně oříznut, což závisí na velikosti vybraného souboru, velikosti tiskového papíru a zadané míře posunu.
52SJ-183