Překrytí obrazu

Tento režim dovoluje vkládat do výstupu dříve naskenovaný obraz (obrazový formulář) uložený v paměti stroje.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
POZNÁMKA
Chcete-li používat režim Překrytí obrazu, do paměti stroje musíte nejprve uložit formulář obrazu. (Viz část "Ukládání formulářů pro režim Překrytí obrazu.")

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Překrytí obrazu].
5.
Stiskněte [Nast] pro stranu papíru, na kterou chcete aplikovat překrytí obrazu.
DŮLEŽITÉ
<Zadní strana> lze vybrat pouze pro oboustranný tisk.
Chcete-li zadat stejná nastavení jako <Přední strana> pro <Zadní strana>, stiskněte [Stejně jako přední strana].
6.
Vyberte obrazový formulář, který chcete aplikovat na originál → stiskněte [OK].
Chcete-li vytisknout a zkontrolovat uložený obrazový formulář, stiskněte [Kontrolní tisk] → vyberte velikost papíru → stiskněte [Spustit tisk].
Formuláře obrazu uložené v barevném formátu RGB jsou označeny ikonou . Formuláře obrazu uložené v barevném formátu CMYK jsou označeny ikonou . (Formuláře barevných obrazů jsou označeny barevnou ikonou.)
Chcete-li zkontrolovat podrobné informace o vybraném obrazovém formuláři, stiskněte [Detaily].
7.
Vyberte požadovaný typ skládání formuláře.
Vyberete-li [Transparentní], stisknutím [-] nebo [+] upravte sytost polotónů.
8.
Stiskněte [Změnit] pro <Vybrat barvu> → vyberte [Auto (Barvy/ČB)], [Černá a bílá] nebo [Jedna barva] → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Je-li barevný formát vybraného obrazu CMYK, lze vybrat pouze [Auto (Barvy/ČB)].
Vyberete-li [Jedna barva], vyberte barvu → stiskněte [OK].
9.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Jestliže se velikost obrazového formuláře liší od velikosti originálu, nemusí tento režim fungovat správně. Pro tento režim použijte stejně velký obrazový formulář i originál.
Může se stát, že tisk nebude optimální. Závisí to na obsahu souboru a obrazového formuláře.
Při tisku v režimu Překrytí obrazu se může stát, že sytost obrazů formátu CMYK pro překrytí obrazu bude světlejší.
Může dojít k výskytu moaré efektu (lesknoucí se zvlněný vzorek), a to v závislosti na obsahu souboru a formuláře obrazu.
POZNÁMKA
Do systému stroje lze uložit až 100 obrazových formulářů. Přesný počet však závisí na kapacitě pevného disku.
Režim Překrytí obrazu nelze používat pro soubory s obrazy s rozlišením nižším než 600 x 600 dpi.
Pro tisk obrazů lze použít všechny režimy vyjma režimu posun.
Pokud se rozlišení obrazového formuláře a souboru vzájemně liší, nelze režim Překrytí obrazu použít.
Pro přední a zadní stranu nelze vybrat obrazové formuláře s rozdílným rozlišením.
Kontrolní výtisk je ukázkový výtisk. Skutečný výtisk se může od kontrolního výtisku nepatrně lišit.
52SJ-184