Kontrola počitadla a verze řadiče

Na stroji můžete kontrolovat počty kopírovaných a tištěných stran a počty kopírovaných a tištěných stran pro jednotlivé aplikace MEAP.
Můžete také zkontrolovat verzi řadiče.
1.
Stiskněte na ovládacím panelu.
POZNÁMKA
Každá položka počitadla se načítá za následujících podmínek.
Může se stát, že se následující počitadlo nezobrazí nebo se zobrazí počitadlo, které není uvedeno v seznamu níže. Závisí to na nastavení provedeném místním autorizovaným prodejcem Canon.
Číslo
Název počitadla
Načtené položky
Načtený počet po jednom vytištěném/naskenovaném listu*1
Typ úlohy
Barevný režim
Velikost
Počet vytištěných/naskenovaných stran
Velký*2
Malý*3
Jednostranný
Oboustranný
101
Celkem 1
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy/Černá
1
1
1
2
102
Celkem 2
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy/Černá
2
1
1
2
108
Celkem (Černá 1)
Všechny tiskové úlohy
Černá
1
1
1
2
109
Celkem (Černá 2)
Všechny tiskové úlohy
Černá
2
1
1
2
110
Celkem(Jedna barva/Velký)
Všechny tiskové úlohy
Jedna barva
1
0
1
2
111
Celkem (Jedna barva/Malý)
Všechny tiskové úlohy
Jedna barva
0
1
1
2
112
Celkem(Černá/Velký)
Všechny tiskové úlohy
Černá
1
0
1
2
113
Celkem (Černá/Malý)
Všechny tiskové úlohy
Černá
0
1
1
2
114
Celkem 1 (2stranný)
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy/Černá
1
1
0
1
118
Celkem (Jedna barva 1)
Všechny tiskové úlohy
Jedna barva/Dvě barvy
1
1
1
2
122
Celkem (Plné barvy + Jedna barva/Velký)
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
0
1
2
123
Celkem (Plné barvy + Jedna barva / Malý)
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
0
1
1
2
133
Celkem A (Černá 2)
Všechny tiskové úlohy (Vyjma kopírovacích úloh)
Černá
2
1
1
2
148
Celkem A (Plné barvy + Jedna barva 2)
Všechny tiskové úlohy (Vyjma kopírovacích úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
2
1
1
2
149
Celkem A (Plné barvy + Jedna barva 1)
Všechny tiskové úlohy (Vyjma kopírovacích úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
1
1
2
222
Kopie (Černá 2) *4
Kopírovací úlohy
Černá
2
1
1
2
229
Kopie (Plné barvy + Jedna barva/Velký) *4
Kopírovací úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
0
1
2
230
Kopie(Plné barvy + Jedna barva/Malý) *4
Kopírovací úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
0
1
1
2
231
Kopie (Plné barvy + Jedna barva/2) *4
Kopírovací úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
2
1
1
2
232
Kopie (Plné barvy + Jedna barva/1) *4
Kopírovací úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
1
1
2
301
Tisk
(Celkem 1)
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma kopírovacích a přijatých tiskových úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy/Černá
1
1
1
2
321
Tisk (Plné barvy + Jedna barva/Velký)
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma kopírovacích a přijatých tiskových úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
0
1
2
322
Tisk (Plné barvy + Jedna barva/Malý)
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma kopírovacích a přijatých tiskových úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
0
1
1
2
324
Tisk (Plné barvy + Jedna barva/1)
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma kopírovacích a přijatých tiskových úloh)
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1
1
1
2
401
Kopie + Tisk (Plné barvy/Velký) *4
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma přijatých tiskových úloh)
Plné barvy/Dvě barvy
1
0
1
2
402
Kopie + Tisk (Plné barvy/Malý) *4
Všechny tiskové úlohy
(Vyjma přijatých
tiskových úloh)
Plné barvy/Dvě barvy
0
1
1
2
463*5
Celkem C (Černá / Dlouhý list)
Všechny tiskové úlohy
Černá
1 nebo 2
0
1 nebo 2
2 nebo 4
465*5
Celkem (Plné barvy + Jedna barva / Dlouhý list)
Všechny tiskové úlohy
Plné barvy/Jedna barva/Dvě barvy
1 nebo 2
0
1 nebo 2
2 nebo 4
501
Skenování (Celkem 1) *4
Všechny skenovací úlohy
Barvy/Černá
1
1
1
2
*1 Načtený počet po jednom vytištěném/naskenovaném listu pro každou položku na počitadle je následující:
„počet ve sloupci Velikost (Velký nebo Malý)“ x „počet ve sloupci Počet naskenovaných/vytištěných stran (Jednostranné nebo Oboustranné)“
Příklad: Pro velký oboustranný tisk počet přidaný k <102 Celkem 2> je 2 x 2 = 4.
*2 Velký: Standardní velikost větší než A3.
*3 Malý: Standardní velikost menší než A4.
*4 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici funkce Kopie/Skenovat. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce Kopie/Skenovat viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
*5 Pokud délka papíru překračuje 487,7 mm a je dlouhá 975,4 mm nebo kratší, počet na stranu tisku je 1. Pokud délka papíru překračuje 975,4 mm, počet na stranu tisku je 2.
2.
Zkontrolujte následující.
Kontrola výpisu počitadla:
Kontrola počitadla odesílání/faxování:
Kontrola počitadla MEAP:
Kontrola verze řadiče nebo nainstalovaných volitelných doplňků:
Kontrola výpisu počitadla:
Stiskněte [Tisknout seznam].
Stiskněte [Ano].
Kontrola počitadla odesílání/faxování:
Stiskněte [Kontr. poč. Odeslat/Fax].
[Kontr. poč. Odeslat/Fax] se zobrazí pouze tehdy, je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu.
Jestliže není aktivována Souprava vzdáleného faxu, zobrazí se [Kontrola počit. odes.].
POZNÁMKA
Pro jednotlivé položky počitadla odesílání/faxování se počet naskenovaných stran načte za následujících podmínek.
:Je k dispozici
-: Nelze použít
Název počitadla
Typy míst určení použité pro načítání*1
Barevný režim
E-mail
Soubor
Poštovní schránka
Fax
I-fax
Č/B skenování
(Celkem 1)
Počet se načítá, když je režim barvy Černobílý nebo Odstíny šedé.
Černé skenování 1
-
-
Černé skenování 2
-
-
-
Černé skenování 3
-
-
-
-
Černé skenování 4
-
-
-
Barevné skenování
(Celkem 1)
Počet se načítá, když je režim barvy Plné barvy.
Barevné skenování 1
-
-
Barevné skenování 2
-
-
-
Barevné skenování 3
-
-
-
-
Barevné skenování 4
-
-
-
*1: V případě více než pouze jednoho odpovídajícího místa určení se počet naskenovaných listů načítá.
Stiskněte [OK].
Kontrola počitadla MEAP:
Stiskněte [Kontrola počit. MEAP].
Stiskněte rozevírací seznam <Název aplikace:> → vyberte požadovanou aplikaci.
Chcete-li zkontrolovat informace o verzi aplikace, informace o verzi obsahu MEAP atd., stiskněte [Informace o verzi].
Stiskněte [OK].
Kontrola verze řadiče nebo nainstalovaných volitelných doplňků:
Stiskněte [Kontr. konfig. zařízení].
Stiskněte [OK].
3.
Stiskněte [OK].
52SJ-01S