Kopírovací deska

Kopírovací desku byste měli používat při kopírování vázaných originálů (např. knihy a časopisy), silných nebo tenkých originálů a transparentních listů. Originály byste měli ukládat na kopírovací desku i v případě, kdy chcete kopírovat originál A3 s obrazem sahajícím až k okrajům bez oříznutí okrajové oblasti originálu.
1.
Otevřete podavač.
* Čidlo
DŮLEŽITÉ
Tento stroj je vybaven čidlem indikujícím otevření/zavření krytu podavače (viz zakroužkovaná oblast na výše uvedeném obrázku). Při ukládání originálů na kopírovací desku zvedněte podavač do výšky přibližně 300 mm, aby čidlo nebylo s podavačem v kontaktu. Pokud se čidlo nevzdálí od podavače, může se stát, že stroj velikost nerozpozná správně.
2.
Uložte originály lícem dolů.
Kopírovanou stranu originálu je třeba uložit lícem dolů. Zarovnejte horní okraj originálu se zadním okrajem kopírovací desky (podle šipky v levém horním rohu).
Knihy a vázané originály ukládejte na kopírovací desku stejným způsobem.
POZNÁMKA
Při zvětšování originálů A4 nebo A5 na velikost A3 uložte originál na kopírovací desku horizontálně a přiložte jej ke značkám A4R nebo A5R.
3.
Opatrně sklopte podavač.
UPOZORNĚNÍ
Podavač sklápějte opatrně, abyste si nepřiskřípli ruku a nezpůsobili si zranění.
Při skenování silných knih z kopírovací desky netlačte na podavač silou. Mohlo by to vést k poškození kopírovací desky nebo úrazu.
Dejte pozor na světlo vyzařované z kopírovací desky. Může vás při zavírání podavače oslnit.
DŮLEŽITÉ
Při skenování originálu z kopírovací desky stroj velikost originálu rozpozná teprve po sklopení podavače. Nezapomeňte podavač před kopírováním sklopit.
POZNÁMKA
Po dokončení skenování odeberte originál z kopírovací desky.
Jestliže stroj velikost originálu nedetekuje, stiskněte → podle instrukcí na obrazovce zadejte velikost originálu. Velikost papíru můžete vybrat také ručně.

POZNÁMKA
Stroj automaticky rozpozná následující velikosti originálů: A3, A4, A4R, A5 a A5R.
52SJ-019