Vložení papíru do Long Sheet Tray-B (volitelná)

Při použití Long Sheet Tray-B můžete ukládat papír nestandardní velikosti (210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1 300 mm). Listy lze ukládat pouze po jednom. Jsou vyžadovány Stack Bypass-C a Stack Bypass Alignment Tray-D, aby bylo možné připojit Long Sheet Tray-B.
DŮLEŽITÉ
Srolovaný nebo zvlněný papír je nutné před použitím narovnat, aby hladce procházel přes Long Sheet Tray-B. Některé typy papíru nelze podávat přes Long Sheet Tray-B. (Viz část "Caution for Paper Curl.")
Informace o papíru, který lze ukládat do stroje, viz v části "Použitelný papír."
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Při tisku na speciální typy papíru, jako je silný papír nebo transparentní listy, se ujistěte, že jste nastavili správný typ papíru, a to zvláště v případě, kdy používáte silný papír. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.
Úkony po vlastním tisku, jako je skládání a sešívání, nelze provést.
Zkontrolujte, zda je správně nainstalována výsuvná přihrádka pro podávání papíru. Nebude-li správně nainstalována, může docházet k zachycení papíru.
Některý silný papír, v závislosti na konkrétním typu papíru, může způsobovat zachycení papíru, uložíte-li do doplňku Long Sheet Tray-B několik listů takového papíru. V takovém případě nastavte stupeň korekce zkroucení směrem k plusové straně. (Míra zkroucení by měla být nastavena na 5 mm nebo méně.) (Viz část "Korekce zkroucení pro jednotlivé zásuvky na papír.")
POZNÁMKA
Long Sheet Tray-B je volitelný produkt.
Pro zhotovení vysoce kvalitních výtisků používejte papír doporučený firmou Canon.

1.
Nastavte posuvná vodítka podle velikosti papíru.
1. Uvolněte 2 šroubky na pravé a levé straně.
2. Nastavte posuvná vodítka podle papíru.
Nastavte také posuvná vodítka u otvoru pro podávání papíru.
3. Utáhněte šroubky.
2.
Uložte papír do Long Sheet Tray-B.
Listy lze ukládat pouze po jednom.
DŮLEŽITÉ
Při ukládání papíru do Long Sheet Tray-B zarovnejte sadu papíru mezi posuvná vodítka. Budou-li vodítka nastavena do polohy s šířkou menší, než je šířka papíru, může dojít ke zkroucení papíru.
Informace o výběru typu a velikosti papíru naleznete v postupu od kroku 4 v "Vložení papíru do Stack Bypass-C."
52SJ-01H