Hlášení o fax. VYS. / HLÁŠENÍ O CHYBNÉM FAX. VYS.

Hlášení o faxovém vysílání se může tisknout automaticky po odeslání dokumentů. Stroj lze také nastavit tak, aby hlášení o faxovém vysílání tiskl pouze v případě, že dojde k chybě vysílání, a nastavení Hlášení o fax. VYS. je možné upravit tak, aby se první část dokumentu tiskla jako součást hlášení a vy si mohli připomenout obsah dokumentu.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Níže uvádíme položky, které se na výpisu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

Č. ÚLOHY

Vytiskne se čtyřciferné číslo, které je automaticky přiřazeno, když je dokument přijatý k odeslání.

ID ODDĚLENÍ

Jestliže je nastavena správa ID oddělení, vytiskne se ID oddělení.

ADRESA MÍSTA URČENÍ

Vytiskne se faxové číslo místa určení, a to v délce až 48 prvních míst.

PODADRESA

Jestliže byla specifikována podadresa, vytiskne se. Aby byla zajištěna bezpečnost, heslo se nevytiskne.

ID MÍSTA URČENÍ

Vytiskne se ID MÍSTA URČENÍ vzdáleného účastníka.

POČ. ČAS

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu), ve kterém bylo zahájeno odesílání dokumentu.

ČAS VYS./PŘ.

Vytiskne se čas (v minutách a sekundách) trvání od začátku do konce odesílání dokumentu.

STR.

Vytiskne se počet odeslaných stran.

VÝSLEDEK

Vytiskne se „OK“ nebo „NG“.
Dojde-li ke zrušení úlohy odesílání, na hlášení o odesílání se ve sloupci Výsledky vytiskne <STOP>.
OK:
Odeslání se dokončilo úspěšně.
NG:
Odeslání se nezdařilo. Vedle NG se také vytiskne chybový kód.
POZNÁMKA
Pokud není připojen obraz, zobrazí se pod názvem <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY>.
Jestliže není k dispozici použitelné místo určení, vytiskne se „---“.

Tisk hlášení o faxovém vysílání

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Hlášení o fax. VYS.].
4.
Stiskněte [Jen při chybě] nebo [Zap].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li, aby se hlášení tisklo.
Chcete-li, aby se na hlášení o faxovém vysílání tiskla část odeslaného dokumentu, stiskněte [Zap] pro <Hlášení s obrazem VYS.>.
5.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Je-li položka [Hlášení o VYS.] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Jen při chybě nebo Zap, hlášení o odesílání se vytiskne s hlášením o faxovém vysílání.
Provedete-li sekvenční vysílání, když je hlášení o faxovém vysílání nastaveno na Zap, vytiskne se hlášení o vícenásobném faxovém vysílání. (Viz část "HLÁŠENÍ O VÍCENÁSOBNÉM FAX. PŘ..")
52SJ-02S