Dálkové ovládání

Funkce dálkového ovládání stroje umožňuje zadávat nastavení a zpracovávat úlohy z osobního počítače tak, že si na monitoru počítače zobrazíte obrazovku displeje dotekového panelu.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení pro [Nastavení vzdáleného přístupu] je Vyp.

Zapnutí dálkového ovládání

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Nastavení vzdáleného přístupu].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Stiskněte [Heslo], chcete-li nastavit heslo.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli provádět postup uvedený v této části, musíte se do systému stroje přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Tento režim se aktivuje až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Jak zapnout hlavní napájení."
POZNÁMKA
Při zadávání hesla můžete použít až 8 alfanumerických znaků.
52SJ-01W