Zálohování/export dat

Na pevný disk stroje se ukládají různá data, např. přijatá data, uložená data, adresář a nastavení kategorie Nastavení/Uložení.
Případná závada na pevném disku může způsobit ztrátu těchto dat. Důležitá data si tedy pravidelně zálohujte/exportujte.
Upozorňujeme, že společnost Canon nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené ztrátou dat.
Data můžete zálohovat/exportovat následovně:
Zálohovat/Obnovit
Importovat/Exportovat vše
Importovat/Exportovat individuálně
Zálohovat/exportovat můžete následující data:
Data, která lze zálohovat/obnovit
Zálohovat lze data ve stroji a obnovit data na stroji. Zálohovaná data lze obnovit pouze na tomto stroji.
Data
Odkazy
Nastavení schránky
Nastavení fax. schránky
Nastavení schránky PŘ. do paměti
Soubory schránky/fax. schránky/schránky PŘ. do paměti*1
Formulář pro režim Překrytí obrazu
*1 Zálohovat/obnovit lze také data v jiném stroji stejného modelu.
Data, která lze importovat/exportovat všechna
Na tomto stroji lze ukládat více položek najednou. Navíc lze provádět přenos dat mezi tímto strojem a jinými stroji, které podporují funkci Importovat/exportovat vše.
DŮLEŽITÉ
Použití funkce Importovat vše je omezeno modelem stroje příjemce. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
Data
Odkazy
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Main Menu Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
Quick Menu Settings
MEAP Application Setting Information
User Setting Information
Data, která lze importovat/exportovat individuálně
Data lze na tomto stroji ukládat individuálně. Navíc lze provádět přenos dat mezi tímto strojem a jinými stroji, které nepodporují funkci Importovat/exportovat vše.
Data
Odkazy
Address Lists
Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)
Printer Settings
Paper Information
Web Access Favorites
Jiná data, která lze importovat/exportovat
Lze provádět přenos dat mezi tímto strojem a jinými stroji, které nepodporují funkci Importovat/exportovat vše.
Data
Odkazy
Informace rychlé nabídky
Data vztahující se k platformě MEAP
Licenční soubory pro aplikace MEAP
Data uložená z aplikací MEAP*1
Instruktážní příručky k jednotlivým aplikacím MEAP
Informace pro ověření uživatele uložené pro systém ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H (Single Sign-On H)
*1 Možnost zálohování dat uložených aplikacemi MEAP závisí na dané aplikaci.

POZNÁMKA
S pomocí Souprava pro šifrování a zrcadlení dat na pevném disku můžete ukládat stejná data na dva pevné disky připojené ke stroji a synchronizovat je. Ale i v tomto případě vám doporučujeme pravidelně zálohovat/exportovat důležitá data, jelikož může dojít k jejich ztrátě, pokud se závada vyskytne na obou pevných discích.
Zároveň se také zálohují hesla a PIN kód. Může se však stát, že se zálohování některých hesel neprovede; závisí to na typu hesla.
Není-li váš stroj zapojen do počítačové sítě, doporučujeme vám, abyste si důležité informace (např. adresář) vytiskli a uložili. (Viz část "Tisk výpisů.")
52SJ-004