Než začnete tento stroj používat

Vše, co potřebujete vědět, než začnete tento stroj používat.

V této části jsou uvedena bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat při instalaci a použití stroje.
V zájmu zamezení vzniku problémů během používání stroje si před jeho zapnutím nejprve pročtěte tuto kategorii.
Důležité bezpečnostní pokyny
Konfigurace stroje
Zapnutí a vypnutí stroje
52SJ-000