Korekce sytosti

Vyskytnou-li se rozdíly mezi obrazem na originálu a na výtisku, můžete provést rekalibraci nastavení sytosti.
DŮLEŽITÉ
Tuto funkci provádějte ve stálém pokojovém prostředí (tj. teplotě a vlhkosti). Může dojít ke snížení stability barvy, v souvislosti s rychlou změnou podmínek prostředí, zvláště v době po spuštění klimatizace během letního nebo zimního období.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Korekce sytosti].
3.
Nastavte sytost → stiskněte [OK].
52SJ-0KF