Speciální vyhlazování

Toto nastavení vyhlazuje zubaté obrysy znaků v tmavých barvách, čar, schémat, fotografií, obrazů a gradací korekcí posunu barev, ke kterým dojde při tisku.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Speciální vyhlazování].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Stiskněte [Vyp], jestliže nechcete, aby se speciální vyhlazování provádělo.
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že jste pro toto nastavení zadali [Vyp], když neprovádíte korekci. V závislosti na typech originálů může tato funkce způsobit jiný posun barev nebo zubaté obrysy.
52SJ-0L1