Jemné seřízení zoomu

Při kopírování se může stát, že velikost obrazu originálu a velikost kopírovaného obrazu bude rozdílná. V takovém případě lze provedením jemného nastavení tento rozdíl upravit.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena Duplex Color Image Reader Unit-M. (Viz část "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Jemné seřízení zoomu].
3.
Pomocí [-] nebo [+] nastavte procentuální poměr (%) → stiskněte [OK].
Chcete-li provést úpravu pouze ve směru X (horizontálním) nebo Y (vertikálním), pomocí [-] nebo [+] zadejte hodnotu pouze pro požadovaný směr.
52SJ-0KL