Použití Rychlé nabídky na stroji

V této části je popsáno, jak používat Rychlou nabídku z displeje dotekového panelu stroje.
DŮLEŽITÉ
Používání osobního tlačítka/sdíleného tlačítka lze omezit. Informace viz v části "Omezení přístupu do Rychlé nabídky."
52SJ-1EX