Nastavení sytosti pozadí

V tomto režimu máte možnost zhotovovat kopie bez barvy pozadí originálu. Je praktický pro kopírování originálů s barevným pozadím (např. katalogů) a zažloutlého papíru.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Sytost].
3.
Stiskněte [Nastavit] pro <Sytost pozadí>.
Chcete-li, aby se kvalita pozadí nastavovala automaticky, stiskněte [Auto].
4.
Stisknutím [-] a [+] nastavte sytost pozadí → stiskněte [OK].
[-]:
Toto nastavení zamezí okopírování tmavé barvy pozadí, ale může se stát, že se také neokopírují světlé oblasti originálu.
[+]:
Při tomto nastavení patrně zcela nezamezíte okopírování tmavé barvy pozadí, ale světlé oblasti originálu se okopírují vždy.
Chcete-li nastavit sytost červené, zelené a modré barvy zvlášť, stiskněte [Nastavit každou barvu]. Stisknutím [-] nebo [+] nastavte sytost jednotlivých barev (Červená, Zelená a Modrá) → [OK].
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li sytost pozadí stisknutím [Nastavit] pro <Sytost pozadí>, nastavení [Auto] se zruší. Podobně, stisknete-li [Auto] při provádění ručních úprav nastavení v [Nastavit], vaše úpravy nastavení se zruší. Stroj sytost nastaví automaticky podle pozadí.
52SJ-0XR