Tisk data

Při nastavení tohoto režimu stroj na kopie tiskne datum.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Tisk data].
3.
Nastavte orientaci obrazu a polohu tisku.
Orientace:
[Vertikální obraz]:
Stiskněte tuto volbu, ukládáte-li originály vertikálně.
[Horizont. obraz]:
Stiskněte tuto volbu, ukládáte-li obrazu horizontálně.
Vertikální obraz
Horizont. obraz
Vertikální uložení
Horizontální uložení
Vertikální uložení
Horizontální uložení
Po stisknutí [Nastavit detaily] můžete nastavit polohu tisku.
Chcete-li nastavit polohu tisku, stiskněte [X] nebo [Y] → upravte polohu tisku pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Nastavíte-li kterékoliv dva z režimů [Číslování stran], [Číslování sad kopií] nebo [Vodoznak] tak, aby tiskly na stejné místo, po stisknutí se zobrazí hlášení požadující potvrzení.
4.
Zadejte nastavení tisku pro tisk data.
Stiskněte rozevírací seznam <Velikost> → vyberte velikost data.
Stiskněte rozevírací seznam <Barva> → vyberte barvu data.
Stiskněte rozevírací seznam <Formát data> → vyberte formát data.
Zadejte požadované datum pomocí - (číselných tlačítek).
POZNÁMKA
Nezadáte-li žádné datum, vytiskne se datum nastavené v [Nastavení data/času]. Zkontrolujte, zda nastavené datum a čas jsou správné. (Viz část "Aktuální datum a čas.")
Stiskněte [Typ tisku].
Vyberte typ tisku → stiskněte [OK].
Vyberete-li [Transp.], stisknutím [Světlá] nebo [Tmavá] upravte sytost polotónů.
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že tisk nebude optimální. Závisí to na obsahu originálu a kombinaci nastavení.
Použijete-li [Tisk data] společně s volbou [Přidat přebal] nebo [Vložit listy], čísla se na vložené stránky nevytisknou.
POZNÁMKA
52SJ-0Y4