Vkládání listů při kopírování na transparentní listy

Nastavíte-li tento režim, stroj bude při kopírování na transparentní listy vkládat mezi kopie listy. Stroj lze rovněž nastavit tak, aby se na vkládané listy kopírovalo totéž, co na transparentní listy.
Nechcete-li tisknout na vkládané listy:
Použijte nastavení [Ponechat prázdné] a na výstup se budou střídavě dopravovat potištěné transparentní listy a prázdné vkládané listy.
*1 Transparentní listy
*2 Prázdné vkládané listy
Chcete-li tisknout na vkládané listy:
Použijte nastavení [Tisk] a na výstup se budou střídavě dopravovat potištěné transparentní listy a potištěné vkládané listy.
*1 Transparentní listy
*2 Potištěné vkládané listy
DŮLEŽITÉ
A4 je jediná velikost papíru, kterou lze použít pro režim Krycí listy transparentních listů.

1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Krycí listy transp. listů].
3.
Vyberte, zda tisknout na vkládané listy → stiskněte [OK].
Chcete-li nastavit velikost pro transparentní listy, na něž se bude tisknout, stiskněte [Změnit] pro <Velikost transp.> → vyberte velikost transparentního listu → stiskněte [OK].
Chcete-li zadat velikost pro vkládané listy, stiskněte [Změnit] pro <Velikost přebalu> → vyberte velikost vkládaného listu → stiskněte [OK].
4.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
I když je ke stroji připojen finišer, nemůžete použít žádný režim v [Kompletace] společně s [Krycí listy transp. listů].
POZNÁMKA
Počitadlo kopií nepočítá prázdné vložené listy jako kopie.
Kopie jsou na výstup podávány kopírovanou stranou dolů, přičemž se střídavě ukládá transparentní list a vkládaný list.
V režimu Krycí listy transparentních listů jsou transparentní listy podávány z Stack Bypass-C a vkládané listy ze zásuvky na papír.
52SJ-0XU