Posunutí obrazu originálu

Při nastavení tohoto režimu lze na stroji zhotovovat kopie s celým obrazem originálu posunutým do středu nebo do rohu.

Posunutí pomocí tlačítek se šipkami:

Pro zhotovení kopií s obrazem originálu posunutým do středu nebo do rohu můžete použít tlačítka se šipkami na displeji dotekového panelu.
Kopie s obrazem originálu posunutým do středu
Kopie s obrazem originálu posunutým do rohu
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Posun].
3.
Stiskněte [Podle polohy].
4.
Vyberte směr posunu → stiskněte [OK] → [Zavřít].
Směr posunu je směr, v němž chcete posunout obraz originálu. Představte si obraz originálu lícem nahoru a zobrazený ve středu kopie.

Posunutí pomocí číselných tlačítek:

Polohu, do níž chcete celý obraz originálu posunout, můžete zadat pomocí (číselných tlačítek). Směr posunu můžete nastavit samostatně pro přední i zadní stranu.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Posun].
3.
Stiskněte [Číselnými tlačítky] → [Nastavit] pro <Přední strana> nebo <Zadní strana>.
Vyberete-li [Stejně jako přední strana] pro <Zadní strana>, použije se nastavení zadané pro <Přední strana>. Vyberete-li [Opačně proti přední straně], pro zadní stranu se použijí opačné levé a pravé hodnoty zadané pro přední stranu.
4.
Pomocí (číselných tlačítek) zadejte polohu posunu.
Vyberte směr posunu.
Zadejte hodnotu pro posun.
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li změnit zadanou hodnotu, vyberte směr posunu → zadejte správnou hodnotu pomocí (číselných tlačítek).
Hodnoty pro zadní stranu lze automaticky nastavit výběrem [Stejně jako přední strana] nebo [Opačně proti přední straně].
Příklady: Je-li pro přední stranu nastaven posun 50 mm doleva a 100 mm nahoru.
Vyberete-li [Stejně jako přední strana]: 50 mm doleva a 100 mm nahoru
Vyberete-li [Opačně proti přední straně]: 50 mm doprava a 100 mm nahoru
Příklad: Posunutí obrazu originálu v úhlopříčném směru:
Stiskněte horní .
Zadejte 10 pomocí číselných tlačítek.
Stiskněte pravé .
Zadejte 15 pomocí číselných tlačítek.
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Vyberete-li [Podle polohy], velikost originálu se shoduje s velikostí papíru pro kopii a poměr kopírování je nastaven na 100 %, obraz originálu se neposune.
Vyberete-li [Číselnými tlačítky], může se stát, že obraz originálu bude na kopii částečně oříznut. Míra oříznutí závisí na velikosti originálu, velikosti kopírovacího papíru a hodnotě zadané pro posun.
52SJ-0Y5