Režim barvy na jeden dotek

Výtisky nebo kopie je možné zhotovovat i tak, že vzhled výsledného obrazu vyberete jediným stisknutím tlačítka. K dispozici je následujících šest voleb.
Živé barvy
Pomocí tohoto nastavení lze zhotovovat kopie s živějšími barevnými tóny a vyšším nasycením barev.
Zastřené barvy
Toto nastavení umožňuje zhotovování kopií s tlumenějšími barevnými tóny a nižším nasycením barev.
Světlejší obraz
Toto nastavení umožňuje zhotovovat kopie nebo výtisky se světlejšími barevnými tóny snížením sytosti, přičemž je zachována celková dobrá rovnováha.
Tmavší obraz
Toto nastavení umožňuje zhotovovat kopie nebo tisky s tmavšími barevnými tóny zvýšením sytosti, a zároveň zachovat dobrou celkovou rovnováhu.
Reprodukce zvýraznění
Toto nastavení umožňuje zhotovovat kopie nebo výtisky s věrnější reprodukcí osvětlených oblastí, které se běžně jeví téměř bílé. Toho je dosaženo zvýšením expozice oblastí s nízkou expozicí.
Odstín sépie
Toto nastavení umožňuje zhotovovat kopie nebo tisky, které vypadají jako staromódní fotografie.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Nast. barvu na 1 dotek].
3.
Vyberte požadovanou funkci režimu Barva na jeden dotek → stiskněte [OK].
Různé funkce režimu Barva na jeden dotek lze kombinovat, ale nelze společně vybrat následující funkce:
[Živé barvy] a [Zastřené barvy]
[Světlejší obraz] a [Tmavší obraz] a [Reprodukce zvýraznění]
POZNÁMKA
Vyberete-li [Odstín sépie], na obrazovce základních kopírovacích funkcí se zobrazí [Jedna barva].
4.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavení režimu Barva na jeden dotek jsou ve skutečnosti předem zadaná nastavení vyvážení barev. Změníte-li tedy nastavení režimu Barva na jeden dotek, jakákoli nastavení vyvážení barev, která jste případně provedli, se změní také.
52SJ-0XX