Vyvolání předchozích kopírovacích úloh (Předchozí nastavení)

Pomocí této funkce můžete vyvolat až tři naposledy použitá nastavení kopírování a použít tato nastavení pro kopírování.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Předchozí nastavení].
3.
Vyberte nastavení, která chcete vyvolat → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Vyvolané nastavení kopírování můžete před kopírováním změnit.

DŮLEŽITÉ
Nastavení kopírování se počítají jako jediná poslední nastavení kopírování do následujících okamžiků: Pokud není zadáno žádné nastavení, pak nelze nastavení pomocí [Předchozí nastavení] vyvolat.
Do okamžiku, kdy stisknete .
Do okamžiku, kdy stisknete .
Do okamžiku, kdy vyvoláte oblíbená nastavení.
Režim Sloučit bloky úloh nelze vyvolat pomocí [Předchozí nastavení].
Standardní režim nelze vyvolat z paměti ani uložit do paměti.
Identická nastavení kopírování se do paměti uloží pouze jednou.
POZNÁMKA
Po uložení zůstanou tyto poslední tři kopírovací úlohy uchovány v paměti i po vypnutí hlavního napájení stroje.
52SJ-0WS