Opakovat obrazy

V tomto režimu máte možnost opakovaně okopírovat celý obraz originálu ve vertikálním nebo horizontálním směru.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Opakovat obrazy].
3.
Nastavte, kolikrát chcete obraz opakovat ve vertikálním i horizontálním směru.
Automatické nastavení:
Ruční nastavení:
Automatické nastavení:
Obraz originálu se okopíruje tolikrát, kolikrát se nejvýše vejde na papír vybrané velikosti.
Stiskněte [Auto].
Ruční nastavení:
Obraz originálu se okopíruje v zadaném počtu.
Příklad: Vyberete-li 3krát
Obrazy se na kopii překrývají.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte, kolikrát chcete obraz opakovat.
DŮLEŽITÉ
Může se stát, že se opakované obrazy budou překrývat nebo mezi nimi bude mezera. To závisí na nastaveném počtu opakování.
4.
Chcete-li zadat velikost mezery mezi opakovanými obrazy, stiskněte [Nastavit okraje].
Nechcete-li zadat [Nastavit okraje], přejděte ke kroku 6.
5.
Zadejte velikost mezery mezi opakovanými obrazy pomocí [-] a [+].
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Chcete-li nastavit šířku nezávisle pro jednotlivé okraje:
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Stisknutím [-] a [+] nastavte velikost mezery → stiskněte [OK].
Chcete-li nastavit šířku nezávisle pro jednotlivé okraje:
Stiskněte [Nastavit nezávisle].
Vyberte mezeru, kterou chcete nastavit → stisknutím [-] a [+] nastavte velikost mezery → stiskněte [OK].
Chcete-li se vrátit na obrazovku pro zadání stejné velikosti mezery pro všechny čtyři strany, stiskněte [Jednotná šířka].
6.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
52SJ-0Y9