Nastavení ostrosti obrazu

Na stroji lze provést nastavení ostrosti pro výraznější kopírování textu a čar. Pro polotóny na tištěných fotografiích apod. můžete ostrost také snížit, čímž dosáhnete měkčího podání obrazu.
Nízká
Kopírujete-li originál s polotóny, jako např. tištěný snímek, může dojít k výskytu moaré efektu (lesknoucí se zvlněný vzorek). Pro zmírnění tohoto efektu a zhotovení kvalitnější kopie použijte volbu [Nízká].
Je nastaveno Nízká
Není nastaveno Nízká
Vysoká
Tímto nastavením se zvýrazní okraje obrazů originálu a slabý nebo drobný text se reprodukuje s ostřejším kontrastem. Toto nastavení je zvláště vhodné pro skenování a kopírování modrotisků a obrazů s jemnou kresbou tužkou.
Je nastaveno Vysoká
Není nastaveno Vysoká
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Ostrost].
3.
Stisknutím [Nízká] nebo [Vysoká] nastavte ostrost pro oblasti Text a Foto/Obraz.
Chcete-li, aby se text nebo čáry kopírovaly výrazně, mělo by nastavení pro oblast textu být blíže k nastavení [Vysoká]. Při kopírování originálů obsahujících tištěné fotografie nebo jiné polotóny zadejte pro oblast Foto/Obraz nastavení blíže k [Nízká].
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
52SJ-0Y1