Uložit do schránky

V tomto režimu lze originály naskenované z obrazovky kopírování (Kopie) ukládat jako soubory do schránky.
Kopírovací režim zadaný na obrazovce Kopie se uloží se souborem. Při ukládání naskenovaných originálů do schránky lze také zhotovovat jejich kopie.
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Volby] → [Uložit do schránky].
3.
Vyberte požadovanou schránku.
Zadání názvu souboru:
Zhotovování kopií naskenovaného originálu během jeho ukládání do schránky:
Zadání názvu souboru:
Stiskněte [Název souboru] → zadejte název → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Uložíte-li dokument, aniž byste ho pojmenovali, stroj mu automaticky přidělí název pomocí roku, měsíce, dne a času, kdy byl dokument vytvořen. Pokud byl dokument vytvořen např. 15. ledna 2016 v 13:35, 41 sekund, jeho název bude <20160115133541>.
Zhotovování kopií naskenovaného originálu během jeho ukládání do schránky:
Vyberte [Kopírovat a uložit].
Chcete-li originály naskenovat bez toho, aby se zkopírovaly, stiskněte zrušte výběr volby [Kopírovat a uložit].
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Stisknete-li při kopírování v režimu Uložit do schránky (Kopírovat a uložit) tlačítko , úloha se nepozastaví, ale zruší.
Skenované dokumenty nelze ukládat do schránky příjmu do paměti nebo do důvěrné faxové schránky.
52SJ-0YJ