2stranný originál

Po uložení 2stranného originálu do podavače stroj naskenuje obě strany.
Tuto funkci můžete použít, když je ke stroji připojena Duplex Color Image Reader Unit-M. (Viz část "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
DŮLEŽITÉ
Skenujete-li originály s horizontální orientací (na šířku), např. A4R, dbejte na to, abyste je do podavače uložili horizontálně. Uložíte-li takovéto originály vertikálně, zadní strany originálů stroj naskenuje vzhůru nohama.

1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [2stranný originál].
3.
Vyberte typ oboustranného originálu → stiskněte [OK] → [Zavřít].
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
52SJ-10X