Kniha → 2 strany

Tento režim umožňuje skenovat rozevřené stránky knihy nebo vázaného originálu tak, aby se zaznamenaly na samostatné stránky.
DŮLEŽITÉ
Uložte originál na kopírovací desku. Režim Kniha 2 strany nelze použít, uložíte-li originál do podavače.

1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Kniha2 strany].
3.
Stiskněte [Zavřít].
Chcete-li naskenovat více stran, otočte stránku originálu → uložte originál na kopírovací desku → stiskněte .
Po naskenování poslední dávky originálů stiskněte [Spustit odesílání].
52SJ-10Y