Změna poměru zvětšení/zmenšení

Stroj lze nastavit tak, aby poměr zvětšení/zmenšení nastavoval automaticky, nebo jej můžete zadávat ručně.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li pro níže uvedená zvětšení použít předvolený poměr zvětšení, uložte originály horizontálně. Horizontální uložení originálu znamená, že se originál bude do stroje podávat kratší stranou. (Viz část "Orientace.")
A4 → A3
A5 → A3

Předvolený zoom

Pro zvětšení či zmenšení standardních velikostí originálu na jiné standardní velikosti můžete použít přednastavené poměry zvětšení/zmenšení (zoomu).
1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Poměr kopírování].
3.
Vyberte požadovaný poměr kopírování → stiskněte [OK] → [Zavřít].

Procentuální zoom

Originály lze zvětšovat nebo zmenšovat v libovolném poměru zvětšení/zmenšení s krokem nastavení 1 %. Lze nastavit jakýkoliv poměr kopírování od 50 % do 200 %. Pro horizontální i vertikální osu se použije shodný poměr kopírování (zoomu).
1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Poměr kopírování].
3.
Pomocí [-] a [+] zadejte poměr kopírování → stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Při rozlišení 400 x 400 dpi lze odeslat obraz o maximální velikosti A3.
Vyberete-li [Dlouhý originál] jako velikost skenování, dokumenty bude možné odesílat pouze s poměrem 100 %.
POZNÁMKA
Na poměr 100 % se vrátíte stisknutím [1:1 (100 %)].
52SJ-114