Hlášení o dok. úlohy

Chcete-li oznámit, že úloha byla dokončena, můžete na specifikovanou e-mailovou adresu odeslat hlášení o dokončení úlohy.
POZNÁMKA
Aby hlášení o dokončení úlohy mohlo být odesláno, musíte do místního adresáře nebo pod tlačítko volby na jeden dotek předem uložit příslušnou e-mailovou adresu. (Viz část "Uložení e-mailové adresy.")

1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Hlášení o dok. úlohy].
3.
Vyberte místo určení pro hlášení o dokončení úlohy → stiskněte [OK].
Instrukce týkající se hledání míst určení uložených v adresáři viz "Obrazovka adresáře."
4.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-11C