Nastavení typu originálu

Typ originálu můžete ručně nastavit dle typu obrazu.
Režim Text/Foto
Tento režim je nejvhodnější pro skenování originálů obsahujících text i fotografie, jako např. časopisů a katalogů.
Režim Foto
Tento režim je nejvhodnější pro fotografie vytištěné na fotografickém papíře.
Režim Text
Tento režim je nejvhodnější pro skenování textových originálů. Výrazně se naskenují i modrotisky nebo kresby tužkou.
1.
Stiskněte → [Fax].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Typ originálu].
3.
Vyberte typ originálu.
Pro nastavení úrovně zpracování text/foto/mapa stiskněte [Text/Foto].
Pak stiskněte [Nastavit úroveň] → vyberte [Priorita textu] nebo [Priorita foto] → stiskněte [OK].
[Priorita textu]: Prioritu má věrná reprodukce textu.
[Priorita foto]:Prioritu má věrná reprodukce fotografií s co nejmenším moaré efektem (mihotající se zvlněný vzorek).
Můžete nastavit úroveň priority pro text/foto. Chcete-li dosáhnout co nejvěrnější reprodukce textu, stiskněte [Priorita textu] a posuňte indikátor doleva. Chcete-li dosáhnout co nejvěrnější reprodukce fotografií, stiskněte [Priorita foto] a posuňte indikátor doprava.
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Skenujete-li originály s polotóny, např. tištěné obrazy, pomocí režimu Foto, může dojít k výskytu moaré efektu (mihotající se zvlněný vzorek). V takovém případě můžete moaré efekt zmírnit pomocí režimu Ostrost. (Viz část "Nastavení ostrosti obrazu.")
POZNÁMKA
Je-li originál transparentní list/čirý film, vyberte typ originálu a nastavte expozici na nejvhodnější úroveň pro daný originál.
52SJ-10W