Speciální volba

Při zadávání mezinárodních faxových čísel zadávejte faxová čísla podle následujících pokynů.

Volba mezinárodních čísel

Společně s mezinárodním faxovým číslem je možné zadat časovou prodlevu (tj. časový interval, po který stroj čeká po provedení volby mezinárodního faxového čísla).

POZNÁMKA
Délka prodlevy je různá v závislosti na tom, zda se vkládá doprostřed nebo na konec faxového čísla.
Prodlevu vkládanou doprostřed faxového čísla (indikována malým písmenem p) lze nastavit v rozmezí 1 až 15 sekund.
Prodleva vkládaná na konec faxového čísla (indikována velkým písmenem P) je nastavena na 10 sekund.
Za sebou je možné vložit dvě a více prodlev.
52SJ-11F