Ukládání adres získaných přes server LDAP

Adresu získanou hledáním v adresáři na síti za použití LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) serverů je možné uložit.
POZNÁMKA
Servery LDAP budete možná muset nastavit předem, což závisí na síťovém prostředí. Bližší informace o nastavení serverů LDAP viz v části "Uložení serveru LDAP."

1.
Stiskněte → [Fax] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Stiskněte [Uložit nové místo určení].
4.
Vyberte [Uložit ze serveru LDAP].
5.
Proveďte hledání požadovaných míst určení.
Proveďte postup v krocích 4 až 9 části "Zadání míst určení s použitím adresáře (serveru LDAP)."
6.
Vyberte místo určení z výsledků hledání → stiskněte [Další].
Můžete vybrat více míst určení.
Chcete-li vybrat prvních 256 míst určení, stiskněte [Vše (Max. 256)].
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
7.
Stiskněte [OK].
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 9 části "Ukládání faxových čísel."
DŮLEŽITÉ
Informace, které lze získat prostřednictvím serveru LDAP, jsou pouze jména a faxová čísla.
POZNÁMKA
Chcete-li vybrat několik míst určení, vyberte seznam adres s místy určení → stiskněte [OK]. Nastavíte-li [Správa přístupových čísel adresáře] na Zap, stiskněte [Přístupové číslo].
Nechcete-li pro místo určení nastavit přístupové číslo, stiskněte [OK] bez zadání čísla.
8.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].
52SJ-10J