Odeslání souboru ve schránce příjmu do paměti

1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Schránka PŘ. do paměti].
2.
Stiskněte [Schránka PŘ. do pam.].
3.
Vyberte soubor, který chcete odeslat → stiskněte [Odeslat].
Chcete-li vybrat všechny soubory (maximálně 32 dokumentů od začátku), stiskněte [Vybrat vše (Max. 32 soub.)]. (Po výběru souboru se toto tlačítko změní na [Zrušit výběr].)
POZNÁMKA
Najednou lze vybrat a odeslat maximálně 32 souborů.
Najednou lze odeslat nejvýše 999 stran.
4.
Zadejte místo určení.
Je-li místo určení uložené v adresáři:
Viz následující části podle typu adresáře.
Skenovat a Odeslat:
Fax:
Je-li místo určení uložené pod tlačítko volby na jeden dotek:
E-mail, I-Fax, Souborový server:
Fax:
Není-li místo určení uložené v adresáři:
Viz podrobné postupy v níže uvedených částech podle adresy a serveru, které chcete zadat.
Je-li místo určení uloženo v oblíbených nastaveních:
Chcete-li jako místo určení zadat svou osobní složku:
Chcete-li jako místo určení zadat svou vlastní e-mailovou adresu:
Chcete-li zadat adresy do pole Cc a/nebo Bcc:
DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li typ adresy na Zap v [Omezit Nové místo určení], nemůžete pro tento typ zadat nová místa určení. Vyberte uložené místo určení s pomocí místního adresáře, vzdáleného adresáře, serveru LDAP v [Adresář] nebo stisknutím tlačítka volby na jeden dotek v [Rychlá volba]. (Viz část "Omezení funkce odesílání.")
POZNÁMKA
Lze zadat a odeslat až na 256 míst určení najednou. Zadáte-li však jako místo určení skupinovou adresu, každá adresa uložená do této skupiny se počítá jako jedno místo určení.
Pokusíte-li se odesílat na souborový server, pro který je volba [Potvrdit před odesláním] nastavena na Zap, zobrazí se obrazovka s výzvou, abyste zadali heslo. V takovém případě zadejte heslo serveru. Není však možné odesílat na skupinovou adresu, která zahrnuje souborový server, kde je [Potvrdit před odesláním] nastaveno na Zap. (Viz část "Uložení adresy souborového serveru.")
Chcete-li, aby se vybraný soubor po odeslání automaticky smazal, stiskněte [Po odeslání smazat soub.].
Nelze tisknout nebo uložit soubor do schránky v průběhu jeho odesílání.
Je-li vybrané místo určení skupinová adresa, která zahrnuje schránku, odesílaný soubor nebude do dané schránky odeslán (a uložen).
5.
Stiskněte tlačítko typu souboru → vyberte typ souboru → stiskněte [OK].
Tento krok není nutný, pokud jste vybrali faxová nebo I-faxová místa určení.
DŮLEŽITÉ
Některé typy souborů vyžadují použití volitelných produktů. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
POZNÁMKA
Další informace o typech souborů viz v části " Nastavení typu souboru."
6.
Stiskněte [Volby] → zadejte požadovanou volbu → stiskněte [Zavřít].
POZNÁMKA
Další informace o režimech kategorie Volby viz "Skenovat a Odeslat" nebo "Odesílání faxu."
7.
Stiskněte [Spustit odesílání].
52SJ-198