Postupy a termíny používané v této uživatelské příručce

Tento stroj pro zpracování tiskových úloh efektivně využívá paměť. Jakmile například naskenuje originál, který chcete kopírovat, může ihned skenovat originály pro další osobu. Na tomto stroji můžete také tisknout pomocí jiné funkce než jen kopírovací funkce. Tento stroj umí nezávisle provádět různé operace a pro zpracování se tak řadí do fronty nejen kopie, ale různé typy úloh.
Pro potřeby této uživatelské příručky níže definujeme pojmy „skenování“, „tisk“ a „kopírování“. V případě kopírování mohou být skenování originálů a tisk kopií popsány jako samostatné funkce.
Skenování
Skenování originálu ke kopírování, skenování originálu k odeslání nebo skenování originálu pro jeho uložení do stroje ve formě dat.
Tisk
Tisk kopií, tisk dat uložených do stroje nebo tisk dat odeslaných z počítače do stroje.
Kopírování
Tisk dat naskenovaných z originálu s následnou možností kompletace, jako je např. sešití.
Normální pořadí / obrácené pořadí
Normální pořadí a obrácené pořadí jsou pojmy, které slouží k označení pořadí papíru.
Normální pořadí: Vkládání/výstup papíru v pořadí od první stránky.
Obrácené pořadí: Vkládání/výstup papíru v pořadí od poslední stránky.
Lícem nahoru / lícem dolů
Lícem nahoru a lícem dolů jsou pojmy, které slouží k označení tištěné strany papíru.
Lícem nahoru: Papír se vkládá/vysouvá potištěnou stranou nahoru.
Lícem dolů: Papír se vkládá/vysouvá potištěnou stranou dolů.
Vzhůru nohama
Vzhůru nohama je pojem, který slouží k označení orientace papíru.
Vzhůru nohama: Papír se vkládá/vysouvá vzhůru nohama.
Obrázek kombinace normálního/obráceného pořadí, lícem nahoru / lícem dolů a vzhůru nohama
Normální pořadí
Normální pořadí
(Vzhůru nohama)
Obrácené pořad:
Obrácené pořadí
(Vzhůru nohama)
Lícem nahoru
Lícem dolů
POZNÁMKA
V ilustracích v této příručce (uživatelské příručce) se orientace lícem vzhůru a lícem dolů označuje pomocí číslic 1 až 3 a písmen A až C. V ilustracích předního a zadního přebalu se orientace lícem vzhůru označuje černým tučným písmem a lícem dolů podtrženým písmem.
52SJ-264