Envelope Feeder Attachment-F (pro zásuvky na papír)

Je-li ke stroji připojen Envelope Feeder Attachment-F, můžete do zásuvek na papír hlavní jednotky ukládat obálky. Envelope Feeder Attachment-F je dodáván s tímto strojem a můžete si také zakoupit další Envelope Feeder Attachment-F.
POZNÁMKA
Informace o papíru použitelném, když je ke stroji připojen Envelope Feeder Attachment-F, viz v části "Použitelný papír."

Díly a jejich funkce

1.
Envelope Feeder Attachment-F
Chcete-li do stroje ukládat obálky, nainstalujte Envelope Feeder Attachment-F do zásuvek na papír hlavní jednotky.
52SJ-03R