High Capacity Stacker-H

High Capacity Stacker-H umožňuje nepřetržité ukládání velkého množství papíru.
High Capacity Stacker-H je vybavena dvěma přihrádkami. Výtisky dopravené do jedné přihrádky můžete odebrat a další výtisky zatím nechat vystupovat do druhé přihrádky.
Další informace naleznete v příručce, kterou si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Canon Production Printing Systems Inc.
DŮLEŽITÉ
Když je ke stroji připojena jednotka High Capacity Stacker-H, ukládací kapacita je 3000 listů (80 g/m2 (20 lb vazba)).
Maximální výška stohu je 302 mm (11 1/8").
Maximální ukládací kapacita se liší v závislosti na obsahu tiskárny a typu listů.
Pokud je připojena jednotka High Capacity Stacker-H, lze použít externí finišery. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
52SJ-04A