POD Deck Lite XL-A

Připojíte-li ke stroji jednotku POD Deck Lite XL-A, získáte jeden doplňkový zdroj papíru.
Jednotka POD Deck Lite XL-A pojme až 3 500 listů obyčejného papíru (80 g/m2) nebo 1 000 listů dlouhého papíru (80 g/m2).
UPOZORNĚNÍ
Před připojením napájecího kabelu POD Deck Lite XL-A ke zdroji napájení jej nezapomeňte uzemnit. Také nezapomeňte, že je nutné vyjmout napájecí kabel ze zdroje napájení předtím, než odpojíte uzemnění.
Nepokládejte na tiskárnu POD Deck Lite XL-A žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození.
DŮLEŽITÉ
Je-li stroj v režimu spánku (na dotekovém panelu není nic zobrazeno a svítí pouze tlačítko (Úspora energie)), může se stát, že podstavec na papír nebudete moci otevřít. V takovém případě aktivujte stroj stisknutím tlačítka (Úspora energie) a poté na podstavci na papír stiskněte tlačítko pro otevírání.
Pokud se při tisku používá potahovaný tenký papír, může se v závislosti na předchozí úloze pomačkat. V takovém případě ponechte přihrádku na papír asi 10 minut otevřenou, aby se snížila teplota podstavce na papír, a poté znovu zahajte tisk.
POZNÁMKA
Informace týkající se použitelného papíru viz v části "Použitelný papír."
Při tisku na papír, jehož délka ve směru podávání papíru je 487,8 mm nebo delší, viz "Setting/Changing the Size of Paper for the Long Sheets."

Díly a jejich funkce

1.
Uvolňovací páčka
Stisknutím této páčky přesuňte POD Deck Lite XL-A od hlavní jednotky.
2.
Kontrolka přepínače velikosti papíru
Tato kontrolka bliká nebo svítí při změně nastavení papíru pro použití dlouhých listů.
3.
Otvírací tlačítko
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vložit papír nebo odstranit uvíznutý papír.
4.
Uvolňovací rukojeť
Pomocí této páčky přesuňte POD Deck Lite XL-A od hlavní jednotky.
5.
Podstavec na papír
Pojme až 3 500 listů obyčejného papíru (80 g/m2) nebo 1 000 listů dlouhého papíru (80 g/m2).
6.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
Pokud je připojena jednotka POD Deck Lite XL-A, je nutné připojit rovněž jednotku POD Deck Lite Attachment Kit-B.
Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycený papír. (Viz část "Clearing Paper Jam in the POD Deck Lite XL-A.")
52SJ-040