Volitelná zařízení

1.
Booklet Trimmer-F a Two-Knife Booklet Trimmer-A
Booklet Trimmer-F a Two-Knife Booklet Trimmer-A ořezávají přední okraj a horní/dolní část sedlově sešitých kopií.
2.
Booklet Finisher-W PRO
Booklet Finisher-W PRO je vybaven následujícími funkcemi: Třídit, Skupina, Sešít (Rohové, Dvojité a Sedlové sešití) a Skládání ve hřbetu.
3.
Staple-P1
Je-li Staple-P1 připojena k jednotce Booklet Finisher-W PRO, výtisky lze sedlově sešívat.
4.
Paper Folding Unit-J
Je-li Paper Folding Unit-J připojena k jednotkám Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO, papír lze skládat 5 různými způsoby (Skládání do Z, Skládání na polovinu, Skládání do C, Skládání do Z Harmonika a Dvojité paralelní skládání).
5.
High Capacity Stacker-H
High Capacity Stacker-H umožňuje nepřetržité ukládání velkého množství papíru.
6.
Perfect Binder-E
Perfect Binder-E je vybavena následujícími funkcemi: knižní vazba, lepení, ořez a stohování.
7.
Multi Function Professional Puncher-B
Multi Function Professional Puncher-B děruje do kopií a výtisků různé typy otvorů. Další informace o Multi Function Professional Puncher-B viz v návodu k Multi Function Professional Puncher-B.
8.
Document Insertion Unit-N
Je-li ke stroji připojena Document Insertion Unit-N, mezi výtisky lze jako přebaly nebo vložené listy vkládat papír odlišný od papíru určeného pro vlastní dokument.
9.
Duplex Color Image Reader Unit-M
Originály uložené do podavače se podávají na kopírovací desku ke skenování automaticky jeden po druhém. Ze skenovací desky Duplex Color Image Reader Unit-M můžete skenovat dokumenty, jako jsou knihy, silné originály, tenké originály a transparentní listy.
10.
Copy Card Reader-F
Copy Card Reader-F umožňuje správu ID oddělení pomocí kontrolních karet.
11.
Upright Control Panel-G
Na Upright Control Panel-G se nacházejí tlačítka, displej dotekového panelu a indikátory sloužící k ovládání stroje. (Viz část "Části a funkce ovládacího panelu.")
12.
Multi-drawer Paper Deck-C
Připojíte-li Multi-drawer Paper Deck-C získáte tři doplňkové zdroje papíru. Až 2000 listů papíru (80 g/m2) lze uložit do horního, středního a spodního zásobníku Multi-drawer Paper Deck-C.
13.
POD Deck Lite-C
Připojíte-li ke stroji POD Deck Lite-C, získáte jeden doplňkový zdroj papíru. POD Deck Lite-C pojme až 3500 listů papíru (80 g/m2).
14.
Envelope Feeder Attachment-G
Envelope Feeder Attachment-G připojte, chcete-li ukládat obálky do POD Deck Lite-C.
15.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
Doplněk POD Deck Lite Attachment Kit-B je nezbytný pro připojení doplňku POD Deck Lite-C ke stroji.
16.
Printer Cover-H
Namísto Duplex Color Image Reader Unit-M můžete na stroj nainstalovat Printer Cover-H.
17.
Copy Tray-R
Copy Tray-R je vybaven následujícími funkcemi: Třídit, Skupina a Otočit o 90 stupňů.
18.
POD Deck Lite XL-A
POD Deck Lite XL-A pojme až 3 500 listů obyčejného papíru (80 g/m2) nebo 1 000 listů dlouhého papíru (80 g/m2).
19.
Stack Bypass-C
Do Stack Bypass-C se papír podává ručně.
20.
Long Sheet Tray-B
Lze použít dlouhé listy.
21.
Stack Bypass Alignment Tray-D
Stack Bypass Alignment Tray-D vyrovnává papír uložený do Stack Bypass-C.
22.
Envelope Feeder Attachment-F
Envelope Feeder Attachment-F připojte, chcete-li do zásuvek na papír tohoto stroje ukládat obálky.
23.
Tab Feeding Attachment-F
Tab Feeding Attachment-F připojte, chcete-li do zásuvek na papír tohoto stroje ukládat tabelační papír.
24.
Auto Gradation Sensor-A
Auto Gradation Sensor-A umožňuje provádění automatického nastavení gradace bez použití skenovací jednotky.
25.
Úložná krabice na hadřík na čištění skla
Do této krabice ukládejte hadřík na čištění skla.
26.
2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A
Pokud je jednotka 2/4 Hole Puncher Unit-A nebo 4 Hole Puncher Unit-A připojena ke stroji Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC, k dispozici je režim děrování.
27.
Booklet Finisher-AC
Booklet Finisher-AC je vybaven následujícími funkcemi: Třídit, Skupina, Přesah, Sešít (Rohové, Dvojité a Sedlové sešití) a Skládání ve hřbetu.
28.
Staple Cartridge-Y1
Staple Cartridge-Y1 lze připojit k doplňku Booklet Finisher-AC pro sedlové sešívání.
29.
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-X1 lze připojit k doplňku Staple Finisher-AC nebo Booklet Finisher-AC a poté provádět sešívání výtisků (rohové nebo dvojité sešití).
30.
Finisher Jogger Kit-A
Je-li jednotka Finisher Jogger Kit-A připojena ke stroji Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC, papír na výstupu lze zarovnávat podle šířky papíru.
31.
Staple Finisher-AC
Staple Finisher-AC je vybaven následujícími funkcemi: Třídění, skupina, ofset, sešívání, (rohové nebo dvojité), bez svorek (Eco) nebo ruční sešívání.
32.
Long Sheet Tray-C
Připojte tento zásobník k výstupní straně (do finišeru).
33.
Staple Finisher-W PRO
Staple Finisher-W PRO je vybaven následujícími funkcemi: Třídit, Skupina a Sešít (Rohové a Dvojité).
34.
Staple-N1
Staple-N1 lze připojit k doplňku Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO a poté provádět sešívání výtisků (rohové nebo dvojité sešití).
35.
Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU
Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU je vybavena režimem děrování. Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU lze ke stroji připojit, pouze je-li k němu připojen Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO.
36.
Booklet Trimmer-F
Booklet Trimmer-F ořezává přední okraj sedlově sešitých kopií pro bezvadný vzhled brožur.
37.
FINISHER BRIDGE-A
Použijte příslušenství FINISHER BRIDGE-A jako most k připojení jednotky Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO ke stroji DFD ADAPTER-A.
38.
DFD ADAPTER-A
Použijte příslušenství DFD ADAPTER-A k připojení externích finišerů.
39.
Externí finišer
Připojit lze různé typy finišerů pomocí připojení k jednotce DFD ADAPTER-A.
40.
Perfect Binder Continuous Kit-A
Je-li jednotka Perfect Binder Continuous Kit-A připojena ke stroji Perfect Binder-E, lze kdykoliv provést vysunutí papíru.
52SJ-03C