Změna typu

V nastavení můžete změnit typ vlastního typu papíru.
POZNÁMKA
Vyberete-li typ papíru odlišný od skutečného typu papíru, může docházet k zachycení papíru a ke zhoršení kvality obrazu.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Typ>.
5.
Vyberte typ papíru → stiskněte [OK].
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0HX