Korekce poškrábání obrazu

Pokud papír po dlouhou dobu uchováváte v prostředí s nízkou teplotou, může to negativně ovlivnit kvalitu obrazu tak, že tištěný obraz vypadá, jako by byl poškrábaný. Dochází k tomu kvůli nerovnoměrně absorbované vlhkosti v papíru, která může způsobit problémy při jeho podávání. V takovém případě se pokuste zlepšit kvalitu obrazu nastavením této funkce na [Zap].
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
POZNÁMKA
Tato funkce je k dispozici, pouze je-li volba [Priorita výkonnosti/lesku pro potažený papír] nastavena na [Standardní] při použití potaženého papíru (1str. potažený, 2str. potažený, matný potažený) 1 až 3.
Po nastavení této funkce na [Zap] může dojít ke snížení produktivity, jelikož toto nastavení způsobuje snížení rychlosti.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Korekce obr. při poškrábání>.
5.
Vyberte [Zap] → stiskněte [OK].
Chcete-li dát prioritu produktivitě před kvalitou obrazu, vyberte [Vyp].
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0JJ