Úprava vychýlení papíru

Vychýlení papíru je vychýlení, k němuž dochází při provádění úpravy polohy obrazu. Vytiskne-li se obraz našikmo, výtisk je pomačkaný nebo zaváděcí/vlečený okraj papíru je zkroucený, můžete tyto nedostatky opravit úpravou hodnoty pro nastavení vychýlení papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nastavit zakřivení papíru>.
5.
Stisknutím [] nebo [] nastavte vychýlení papíru → [OK].
Pro korekci zkresleného obrazu použijte vyšší hodnotu nastavení.
Pro korekci pomačkání papíru, značky vychýlení nebo zkroucených okrajů papíru použijte nižší hodnotu nastavení.
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0JF