Nastavení úrovně profukování papíru

Pro vlastní typ papíru můžete nastavit úroveň profukování papíru. Toto nastavení se použije pro papír uložený v POD Deck Lite-C a Multi-drawer Paper Deck-C.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nast. úroveň profuk. papíru>.
5.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte úroveň profukování → [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[-5] až [-1]:
Zvolte v případě, kdy se oblasti s vysokou sytostí netisknou rovnoměrně nebo dochází ke zkroucení papíru v neobvykle vysoké míře vlivem nedostatku vlhkosti, vlastností papíru a nestálé vlhkosti prostředí.
[0]:
Výchozí nastavení.
[1] až [5]:
Zvolte při častém výskytu zachycení papíru nebo při vysoké teplotě a vlhkosti.
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0J3