Vytvoření klávesových zkratek

Na obrazovce funkce skenování a odesílání se zobrazují dvě klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu ) k volbám. [2stranný originál] a [Různě velké originály] jsou nastaveny výrobcem a zobrazují se jako výchozí volby. Tyto klávesové zkratky lze změnit pro často používané funkce.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → .
2.
Stiskněte [Uložit klávesové zkratky voleb].
3.
Vyberte tlačítko, pod které chcete ukládat.
4.
Vyberte režim [Volby], který chcete nastavit jako tlačítko přímého přístupu (klávesovou zkratku) → stiskněte [OK].
Nechcete-li nastavit žádnou volbu, vyberte [Nepřiděleno].
5.
Stiskněte [OK].
6.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-13C