Změna poměru zvětšení/zmenšení

Stroj lze nastavit tak, aby poměr zvětšení/zmenšení nastavoval automaticky, nebo jej můžete zadávat ručně.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li pro níže uvedená zvětšení použít předvolený poměr zvětšení, uložte originály horizontálně. Horizontální uložení originálu znamená, že se originál bude do stroje podávat kratší stranou. (Viz část "Orientace.")
A4 → A3
A5 → A3

Předvolený zoom

Pro zvětšení či zmenšení standardních velikostí originálu na jiné standarní velikosti můžete použít přednastavené poměry kopírování (zoomu).
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Poměr kopírování].
3.
Vyberte požadovaný poměr kopírování → stiskněte [OK] → [Zavřít].

Procentuální zoom

Originály lze zvětšovat nebo zmenšovat v libovolném poměru zvětšení/zmenšení s krokem nastavení 1 %. Pro horizontální i vertikální osu se použije shodný poměr kopírování (zoomu).
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Poměr kopírování].
3.
Pomocí [-] a [+] zadejte poměr kopírování → stiskněte [OK] → [Zavřít].

Auto Zoom

Stroj můžete nastavit, aby automaticky zvětšoval nebo zmenšoval originál na zadanou velikost papíru. Pro horizontální i vertikální osu se použije shodný poměr kopírování (zoomu).
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Poměr kopírování].
3.
Stiskněte [Auto] → vyberte velikost originálu → stiskněte [OK].
4.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Chcete-li odesílat s nastaveným režimem [Auto], nastavte rozlišení na 300 x 300 dpi nebo 600 x 600 dpi.
Při rozlišení 600 x 600 dpi lze odeslat obraz o maximální velikosti A3. Pokud obraz přesáhne tuto velikost, může dojít k jeho oříznutí.
Vyberete-li [Dlouhý originál] jako velikost skenování, dokumenty bude možné odesílat pouze s poměrem 100 %.
Nastavíte-li jako typ souboru PDF (Trace & Smooth), PDF (Kompakt), PDF (OCR), XPS (Kompakt), XPS (OCR) nebo OOXML, můžete odesílání provádět pouze s poměrem kopírování [1:1 (100 %)] nebo [Auto].
POZNÁMKA
Na poměr 100 % se vrátíte stisknutím [1:1 (100 %)].
52SJ-146