Různě velké originály

V tomto režimu můžete společně v jedné dávce skenovat originály různých velikostí (A3 a A4).
DŮLEŽITÉ
Papíry, u kterých je šířka zaváděcího okraje každé stránky jiná (např. A3 a A5), nelze podávat současně.

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Různě velké originály].
3.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li velikost skenování na jinou hodnotu než [Auto], naskenují se všechny originály v zadané velikosti. Chcete-li skenovat jednotlivé originály v jejich původních velikostech, v každém případě nastavte velikost skenování na [Auto].
Chcete-li uložit originály různých velikostí do podavače, ujistěte se, že mají stejnou hmotnost (typ papíru).
Nastavíte-li režim Různě velké originály, rychlost skenování se může oproti běžnému stavu snížit.
52SJ-142