Šifrování souborů PDF

Tento režim umožňuje šifrovat soubory PDF, které odesíláte na e-mailovou adresu nebo souborový server, a zvyšuje tak zabezpečení při jejich přenosu.
Je-li pro soubor PDF nastaveno heslo, mohou jej otevřít, vytisknout nebo změnit jen ti uživatelé, kteří zadají správné heslo.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít, pouze je-li jako místo určení zadána e-mailová adresa nebo souborový server. Zadáte-li jako místo určení faxové číslo, I-faxovou adresu nebo schránku, nelze úlohu odesílat jako šifrovaný soubor PDF.

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → zadejte místo určení → stiskněte tlačítko pro nastavení typu souboru.
2.
Vyberte [PDF] → stiskněte [Šifrovat].
3.
Zadejte jednotlivá nastavení.
Úroveň šifrování
Vyberte verzi PDF pro nastavení úrovně šifrování. Zvolit můžete jednu z následujících položek:
[Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů]
[Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů]
[Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů]
[Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů]*
[Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů]
* Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 9.0 nebo ekviv.] v [Nastavení 256-bit AES pro šifrované PDF] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Změna úrovně šifrování PDF z Acrobat 10.0 nebo ekvivalentní na Acrobat 9.0 nebo ekvivalentní.")
Heslo potřebné pro otevření dokumentu
Po volbě tohoto tlačítka lze zadat heslo pro otevření uloženého souboru.
Heslo pro otevř. dok.
Zadejte heslo potřebné pro otevření dokumentu.
Heslo potřebné pro změnu povolení
Vyberte toto tlačítko, chcete-li nastavit heslo pro tisk nebo editaci naskenovaného souboru PDF. Vyberete-li toto tlačítko, můžete zadat nastavení, jako např. <Povolit tisk>, <Povolit změny> a [Umožnit přístup, kopír., vyjmutí obrazu/textu].
Heslo pro povolení
Nastavte pro dokument heslo pro povolení.
Uložit heslo
Je-li [Heslo potřebné pro otevření dokumentu] nebo [Heslo potřebné pro změnu povolení] nastaveno na Zap, heslo se uloží. Již uložené heslo vyvoláte stisknutím [Šifrovat] v [Typ souboru]. Tato položka se zobrazí po přihlášení pomocí systému ověření SSO-H.
Povolit tisk
[Nepovolit]: Tisk není povolen.
I když vyberete [Nepovolit], soubor lze vytisknout, pokud je zpřístupněn heslem pro povolení v aplikaci Adobe Acrobat 5 nebo dřívější.
[Povolit (Jen nízké rozl.)]: Je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Povolit]: Tisk je povolen.
Povolit změny
[Nepovolit]: Změna souborů není povolena.
[Vložit, smazat nebo otočit stránky]: Je povoleno vkládání, mazání a otáčení stránek.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Pole digitálního podpisu]: Přidávání digitálních podpisů je povoleno, je-li již v PDF pole pro podpis.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Pole pro komentář a digitální podpis]: Je povoleno přidávání komentářů a přidání digitálního podpisu do pole podpisu (je-li již v PDF pole pro podpis).
[Změny kromě Přidat koment./Vyjmout str.]: Jsou povoleny změny v dokumentu, s výjimkou přidání komentáře a vyjmutí stránek.
(Objeví se, pouze když vyberete [Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů].)
[Změny kromě Vyjmout stránky]: Je povoleno měnit soubory kromě vyjímání stránek.
Umožnit přístup, kopír., vyjmutí obrazu/textu
Vyberte tuto volbu, chcete-li pro skenovaný soubor povolit kopírování obrazů a vyjímání stran. Navíc disponuje funkcí hlasitého čtení textu dokumentu pro zrakově postižené. (Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů].)
Vyberete-li [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], zobrazí se [Umožnit kopírování a vyjmutí obrazů/textu] a [Umožnit přístup pro zrakově postižené] a tato nastavení můžete nastavit samostatně.
DŮLEŽITÉ
Jestliže jste nezadali heslo v [Heslo pro otevř. dok.] nebo [Heslo pro povolení], zadejte heslo na obrazovce, která se objeví po stisknutí .
Nastavení pro šifrované soubory PDF můžete uložit do oblíbených nastavení. Nechcete-li nastavit [Heslo pro otevř. dok.] a [Heslo pro povolení] v [Oblíbená nastavení], ponechte hesla prázdná.
Jestliže vyvoláváte nastavení Šifrované PDF z [Předchozí nastavení], heslo se nevyvolá a [Heslo pro otevř. dok.] a [Heslo pro povolení] budou prázdná.
Nemůžete nastavit stejné heslo pro [Heslo pro otevř. dok.] i [Heslo pro povolení].
I když nastavíte omezení pro soubor PDF pomocí volby [Heslo pro povolení], některá z těchto omezení nemusejí být po otevření PDF v určitých softwarových aplikacích účinná.
Heslo můžete uložit pouze po přihlášení pomocí SSO-H. Pokud se nepřihlásíte pomocí SSO-H, [Uložit heslo] se nezobrazí.
Pro každého uživatele lze uložit jedno heslo. Je-li již nějaké heslo uloženo a vy zadáte nové heslo, stávající heslo se přepíše.
Ponecháte-li [Heslo pro otevř. dok.] nebo [Heslo pro povolení] prázdné a uložíte je, uložené heslo se smaže.
Přihlásíte-li se pomocí SSO-H a budou platit všechny níže uvedené podmínky, může být nastaveno více hesel. V takovém případě se může zobrazit hlášení s dotazem, zda použít heslo uložené v [Uložit heslo]. Stisknutím [Ano] použijete heslo uložené v [Uložit heslo]. Stisknutím [Ne] použijete heslo uložené v Oblíbená nastavení.
Heslo je uloženo v [Uložit heslo].
Šifrovaný soubor PDF je uložen v Oblíbená nastavení
Šifrovaný soubor PDF je vyvolán a odeslán z Oblíbená nastavení
Vyvoláte-li nastavení Šifrované PDF z [Předchozí nastavení] při přihlášení pomocí služby SSO-H, můžete také vyvolat a nastavit uložená hesla.
POZNÁMKA
[Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] pro <Úroveň šifrování> se zobrazí, pouze když vyberete tuto položku pro [Nastavení 256-bit AES pro šifrované PDF] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Změna úrovně šifrování PDF z Acrobat 10.0 nebo ekvivalentní na Acrobat 9.0 nebo ekvivalentní.")
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 6.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 7.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 9.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 10.0 nebo novější.
Nastavíte-li [Heslo potřebné pro otevření dokumentu], nelze otevřít šifrované PDF soubory bez zadání hesla.
Nastavíte-li [Heslo potřebné pro změnu povolení], nelze vytisknout nebo upravit šifrované PDF soubory bez zadání hesla.
Pro nastavení digitálních podpisů, když je nastaveno [Heslo potřebné pro změnu povolení], nastavte [Povolit změny] na [Změny kromě Vyjmout stránky].
4.
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li místa určení faxu, I-faxu nebo schránky, po stisknutí se zobrazí hlášení s upozorněním, že úloha odeslání byla zrušena. Stiskněte [OK] → zkontrolujte místa určení.

POZNÁMKA
Šifrované soubory PDF nelze nastavit v následujících případech:
Je-li [Auto (OCR)] nastaveno na Zap (Viz část "Název souboru.")
Je-li [Formátovat PDF na PDF/A] nastaveno na Zap (Viz část "Formátování souborů PDF do formátu PDF/A.")
52SJ-13W