Smazání rámu

Při nastavení tohoto režimu máte možnost odstranit stíny a čáry objevující se při skenování různých typů originálů. K dispozici jsou tři typy smazání rámu: [Smazání rámu orig.], [Smazání rámu knihy] a [Smazání vazby].
DŮLEŽITÉ
Originál musíte uložit na kopírovací desku. Uložíte-li originály s otvory pro vazbu do podavače, může dojít k poškození originálů. Uložte originál na kopírovací desku.

Smazání rámu originálu

Při nastavení tohoto režimu stroj smaže tmavé okraje a okrajové čáry, které se objevují kolem naskenovaného obrazu, je-li originál menší než zvolená velikost papíru. Režim lze také použít k vytvoření prázdného okraje kolem skenovaného obrazu.
Příklad: Skenování originálu A5 na velikost A4.
Smazání rámu originálu
není vybráno.
Smazání rámu originálu
Vybráno
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Smazání rámu].
3.
Stiskněte [Smazání rámu orig.].
Chcete-li zadat velikost originálu, stiskněte [Změnit] → vyberte velikost → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Režim Smazání rámu originálu můžete nastavit pouze pro velikosti originálu zobrazené na displeji dotekového panelu.
4.
Zadejte šířku pro smazání rámu.
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Chcete-li nastavit šířku nezávisle pro jednotlivé okraje:
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte šířku smazání rámu.
Chcete-li nastavit šířku nezávisle pro jednotlivé okraje:
Stiskněte [Nastavit nezávisle].
Vyberte požadované okraje → stisknutím [-] nebo [+] pro ně nastavte příslušné šířky pro smazání rámu.
Chcete-li se vrátit na obrazovku pro zadání stejné velikosti mezery pro všechny čtyři okraje, stiskněte [Jednotná šířka].
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

Smazání rámu knihy

Tento režim smaže tmavé okraje a čáry uprostřed a po obvodu, které se objevují při skenování stránek rozevřené knihy nebo vázaného originálu.
Smazání rámu knihy
není vybráno.
Smazání rámu knihy
Vybráno
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Smazání rámu].
3.
Stiskněte [Smazání rámu knihy].
Chcete-li zadat velikost originálu, stiskněte [Změnit] → vyberte velikost → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Režim Smazání rámu knihy můžete nastavit pouze pro velikosti originálů zobrazené na displeji dotekového panelu.
4.
Zadejte šířku pro smazání rámu.
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Chcete-li nezávisle nastavit šířku pro horní, levý, středový, pravý a dolní okraj:
Chcete-li pro všechny čtyři okraje nastavit shodnou šířku:
Stiskněte [Střed] a [Strany] → stisknutím [-] nebo [+] nastavte příslušné šířky pro smazání rámu.
Chcete-li nezávisle nastavit šířku pro horní, levý, středový, pravý a dolní okraj:
Stiskněte [Nastavit nezávisle].
Vyberte požadované okraje pro smazání rámu → stisknutím [-] nebo [+] nastavte příslušné šířky pro smazání rámu.
Chcete-li se vrátit na obrazovku pro zadání stejné velikosti mezery pro všechny čtyři okraje, stiskněte [Jednotná šířka].
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

Smazání vazby

Při nastavení tohoto režimu stroj smaže stíny, které se objevují na naskenovaných obrazech jako pozůstatky po vázacích otvorech na originálu.
Smazání vazby
není vybráno.
Smazání vazby
Vybráno
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Smazání rámu].
3.
Stiskněte [Smazání vazby] → zadejte polohu otvorů pro vazbu → stisknutím [-] nebo [+] nastavte příslušné šířky pro smazání rámu.
Polohu otvorů pro vazbu zadávejte s předpokladem, že je originál lícem nahoru.
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Používáte-li režim [Smazání vazby], o 4 mm se smažou také okraje, které nevyberete.
52SJ-147