PDF s omezenými barvami

Při převodu originálů do formátu kompaktní PDF můžete zmenšit velikost souboru naskenováním originálů s méně barvami a s nižším rozlišením. Vyberete-li [Omezené barvy] jako typ souboru PDF, [Kompakt] se automaticky nastaví na Zap. Položka [Omezené barvy] nemůže být nastavena sama.
DŮLEŽITÉ
PDF (Omezené barvy) lze použít pouze s následujícím nastavením:
Vybrat barvu: Auto (Barvy/Šedá), Plné barvy, Odstíny šedé
Rozlišení: 300x300 dpi
Poměr kopírování: 100 % nebo Auto

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → zadejte místo určení → stiskněte tlačítko pro nastavení typu souboru.
2.
Vyberte [PDF].
3.
Stiskněte [Omezené barvy] → [OK].
Chcete-li oddělit více obrazů a odeslat je jako samostatné soubory, z nichž každý sestává pouze z jedné strany, nastavte [Rozdělit na stránky] na Zap. Chcete-li obrazy naskenovat do jednoho souboru, nastavení vypněte.

DŮLEŽITÉ
Vyberete-li [Omezené barvy] pro souborový formát PDF, barevný režim se změní z [Auto (Barvy/ČB)] a [Černá a bílá] na [Auto (Barvy/Šedá)] a [Odstíny šedé]. Chcete-li naskenovat dokument ve vámi zadaném režimu barvy, změňte nastavení typu souboru PDF na cokoli jiného než [Kompakt], [Omezené barvy] a [Trace & Smooth].
POZNÁMKA
Při převodu textového originálu do formátu kompaktní PDF můžete nastavit, aby se naskenoval s méně barvami a s nižším rozlišením, a tak se zmenšila velikost souboru. Další informace viz v části "Nastavení rozlišení pro PDF s omezenými barvami."
52SJ-13R