Přesměrování přijatých dokumentů

Stroj lze nastavit tak, aby přijaté dokumenty, které splňují zadané podmínky přesměrování, automaticky přesměrovával na zadané místo určení. Podmínky přesměrování a místa určení lze uložit v Nastavení přesměrování. (Viz část "Nastavení přesměrování.")

POZNÁMKA
Aby bylo možné přijaté dokumenty přesměrovávat, musíte nejprve nastavit [Platné/Neplatné] na Zap v [Nastavení přesměrování]. (Viz část "Úprava nastavení přesměrování.")
52SJ-14U