Nastavení režimu Zámek paměti

Stroj můžete nastavit tak, aby přijaté I-faxové dokumenty nevytiskl, ale uložil je do schránky příjmu do paměti. Později můžete přijaté dokumenty ve schránce příjmu do paměti zkontrolovat a v případě potřeby je vytisknout nebo odeslat.
Nastavíte-li [Použít zámek paměti I-faxu] na Zap, podle potřeby můžete nastavit <Zámek paměti I-faxu> pro schránku příjmu do paměti na Zap nebo na Vyp. (Viz "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku" a "Příjem souborů prostřednictvím I-faxu.")

DŮLEŽITÉ
Přijaté dokumenty nelze ukládat do paměti v níže uvedených případech. (Uvedené hodnoty mohou být různé v závislosti na volné kapacitě pevného disku).
Když je ve schránce a faxové/I-faxové schránce uloženo celkem 1500 souborů.
Když je ve schránce a faxové/I-faxové schránce uloženo celkem 6 000 stran dokumentů.
Když není k dispozici dostatek volné paměti.
POZNÁMKA
Pro příjem dokumentů do paměti musíte nejprve nastavit [Použít zámek paměti I-faxu] na Zap v [Nastavit fax./I-fax. schránku] v [Běžná nastavení] v [Přijmout/Přesměrovat] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
52SJ-14S